Původce: <span>Městský úřad Luhačovice</span>

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Značka: | Zveřejněno od: 28.02.2022 | Zveřejněno do: 07.03.2022 | Typ: Opatření | Původce: Městský úřad Luhačovice

Obsah vyvěšení

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Městský úřad Luhačovice

Zveřejněno od: 28.02.2022

Zveřejněno do: 07.03.2022

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A  – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 16.12.2021 | Zveřejněno do: 02.01.2022 | Typ: Vyhláška | Původce: Městský úřad Luhačovice

Obsah vyvěšení

Místní úprava provozu na silnici III/49026

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Městský úřad Luhačovice

Zveřejněno od: 16.12.2021

Zveřejněno do: 02.01.2022

Veřejná vyhláška

Značka: | Zveřejněno od: 01.10.2021 | Zveřejněno do: 17.10.2021 | Typ: Vyhláška | Původce: Městský úřad Luhačovice

Obsah vyvěšení

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Městský úřad Luhačovice

Zveřejněno od: 01.10.2021

Zveřejněno do: 17.10.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Značka: | Zveřejněno od: 23.08.2021 | Zveřejněno do: 11.09.2021 | Typ: Vyhláška | Původce: Městský úřad Luhačovice

Obsah vyvěšení

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu č. 40/2021 na silnici: II/492 – ul. Masarykova II/496 – ul. Hradisko III/4922 – ul. Leoše Janáčka a ul. Hlavní III/49025 a na místních komunikacích: II. a III. třídy – ul. Hrazanská, ul. Družstevní a ul. Ludkovická  

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Městský úřad Luhačovice

Zveřejněno od: 23.08.2021

Zveřejněno do: 11.09.2021