Úřední deska

Listinná úřední deska se nachází u autobusové zastávky v obci Ludkovice. Je veřejnosti přístupná 24 hodin denně. Elektronickou úřední desku provozuje obecní úřad na svých webových stránkách obce www.ludkovice.cz. Tato elektronická úřední deska, vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. správnímu řádu, ve znění pozdějších předpisů. Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.

Všechny dokumenty jsou v úplném znění zveřejněny k nahlédnutí na webových stránkách obce, v listinné podobě v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Ludkovice.

Zobrazit / skrýt filtryNázev Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Mikroregion Luhačovské zálesí - Rozpočtové opatření č.1-2024 Opatření Mikroregion LZ 29.05.2024 31.12.2024 0
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu_7.-8.června 2024 Oznámení Obec Ludkovice 22.05.2024 10.06.2024 0
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce-obec Ludkovice Oznámení Obec Ludkovice 29.04.2024 31.05.2024 0
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 Vyhláška Finanční úřad Zlín 25.04.2024 03.06.2024 0
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise do EP Oznámení Obec Ludkovice 24.04.2024 08.06.2024 0
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUDKOVICE ZA ROK 2023 Oznámení/Rozhodnutí Obec Ludkovice 24.04.2024 30.06.2025 0
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP Oznámení Obec Ludkovice 23.04.2024 08.06.2024 0
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského Parlamentu ve dnech 7. a 8. 6. 2024. Oznámení Obec Ludkovice 08.04.2024 10.06.2024 0
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu Rozhodnutí Vláda ČR 22.03.2024 10.06.2024 0
Veřejnoprávní smlouva 3/2024 o poskytnutí neinvestiční dotace Veřejnoprávní smlouva Obec Ludkovice 05.01.2024 05.01.2027 0
Obecně závazná vyhláška obce Ludkovice č. 2/2023 o místním poplatku ze psů na rok 2024 Vyhláška Obec Ludkovice 01.01.2024 31.12.2026 0
Obecně závazná vyhláška obce Ludkovice č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2024 Vyhláška Obec Ludkovice 01.01.2024 31.12.2026 0
MLZ_Rozpočet_2024_Schválený.pdf Rozpočet Mikroregion LZ 03.01.2024 31.12.2024 0
MLZ_Střednědobý_výhled_rozpočtu_2025-2027_Schválený.pdf Rozpočet Mikroregion LZ 03.01.2024 31.12.2024 0
Schválený střednědobý výhled Obce Ludkovice na roky 2025 – 2026 Rozpočet Obec Ludkovice 17.12.2023 31.12.2025 0
Schválený rozpočet – závazné ukazatele, rok 2024 Rozpočet Obec Ludkovice 17.12.2023 31.12.2024 0
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Ludkovice, okres Zlín na rok 2024 Rozpočet Obec Ludkovice 17.12.2023 31.12.2024 0
Schválený Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Ludkovice, okres Zlín na roky 2025 - 2026 Rozpočet Obec Ludkovice 17.12.2023 31.12.2025 0
Zápis mimořádné VH MLZ Usnesení Mikroregion LZ 04.07.2023 30.06.2024 0
Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2022 Oznámení/Usnesení Mikroregion LZ 04.07.2023 30.06.2024 0
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUDKOVICE ZA ROK 2022 Návrh/Oznámení Obec Ludkovice 04.05.2023 30.06.2024 0
Veřejnoprávní smlouva 3/2023 o poskytnutí neinvestiční dotace Veřejnoprávní smlouva Obec Ludkovice 05.01.2023 05.01.2026 0
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VÝZVA Výzva Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 15.08.2022 15.08.2025 3
Veřejnoprávní smlouva 3/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace Veřejnoprávní smlouva Obec Ludkovice 24.01.2022 24.01.2025 1
SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE LUDKOVICE 2023 - 2024 Rozpočet Obec Ludkovice 13.12.2021 31.12.2024 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rozhodnutí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 25.08.2021 25.08.2024 2
Řád veřejného pohřebiště obce Ludkovice. Vyhláška Obec Ludkovice 30.09.2020 16.10.2030 1

Archiv úřední desky – staré www stránky obce