Myslivci

Současnost
Myslivecké sdružení Zálesí hospodaří v honitbě pronajaté od honebního společenství Ludkovice. Honitba má výměru 1 168 ha. Sdružení má 16 členů.
Předmětem mysliveckého sdružení je ze spárkaté zvěře zvěř srnčí a černá, z drobné zvěře je to bažant a zajíc. Delší dobu se snažíme o vytvoření optimálních podmínek a intenzivním přikrmováním zvýšit stav koroptví, což se nám však nedaří. V poslední době se stavy jak spárkaté, ale hlavně drobné zvěře dramaticky snížily. Na snížení stavu černé zvěře má nevelký vliv probíhající virové onemocnění – klasický mor prasat. Toto onemocnění není přenosné na lidi, může však postihnout domácí chovy prasat při nedodržení předepsaných opatření vyhlášených OVS.
Dříve jsme provozovali odchov bažantů v uznané bažantnici v úseku na Dolinách. Dnes si to z finančních důvodů nemůžeme dovolit.
Naše činnost je především zaměřena na chov a ochranu zvěře. Za tímto účelem máme v vybudováno 18 velkých krmelců a 10 zásypů. Seno si každý člen zajistí na vlastní náklady, jadrné krmivo si vyprodukujeme z mysliveckých políček.
Další významnou činností, která má celospolečenský charakter je orální vakcinace lišek proti vzteklině. Toto nebezpečné onemocnění je přenosné i na lidi. Vakcinace se provádí dvakrát ročně a sice v měsíci dubnu a říjnu. Upozorňujeme občany a hlavně děti, aby případné nalezené vakcíny nebrali do rukou.
Velké starosti nám dělá pytláctví, hlavně motorizované. Není vzácností nalézt v okolí silnic a polních cest nedohledané kusy srnčí zvěře, nebo zbytky z těchto „úlovků“.
Někteří naši členové chovají lovecky upotřebitelné psy. Je to jedna z podmínek řádného výkonu myslivosti. Lovečtí psi nám pomáhají při tlumení škodné zvěře a významnou mírou přispívají k dohledávání zvěře postřelené.