Kultura a sport

SPOLEČENSKÝ AREÁL POD PŘEHRADOU

Vítejte u nás v Ludkovicích ve společenském areálu Pod přehradou.

Začátky budování tohoto prostoru, pro společenské vyžití našich spoluobčanů, se datují někdy     do  70. let minulého století a souvisí se vznikem přehrady, koupaliště a blízkého fotbalového hřiště. Od svého vzniku se areál a jeho okolí výrazně proměnilo až do dnešní podoby. V současnosti můžete v jeho těsné blízkosti najít hlavní i tréninkové fotbalové hřiště, mysliveckou klubovnu, tréninkovou i závodní hasičskou plochu, přehradní nádrž a hlavně krásnou okolní přírodu.

Za dobu fungování se v něm událo mnoho a mnoho společenských akcí, oslav, zábav, ale také svateb, divadelních představení, sportovních i hasičských soutěží. Uskutečnilo se zde také 10. ročníků ve své době věhlasné „Ludkovické vlečky folku“. Tisíce a tisíce lidí se zde bavili s přáteli, užívali si příjemné prostředí a to je to, o co nám při budování areálu šlo především.

Nadále se snažíme areál udržovat a zvelebovat, aby se zde cítili příjemně nejenom občané Ludkovic, ale i ostatní návštěvníci.  Tohle všechno nás však stojí nemalé finanční prostředky a tak na oplátku od návštěvníků požadujeme dodržování zásad slušného chování a udržování pořádku.

Přejeme Vám ať se Vám u nás v Ludkovicích líbí.

Zájemci o pronájem společenského ar areálu si můžou domluvit termín na tel. 728 333 407 nebo 604 521 157.

1) Výše nájmu podle pronajímatele a účelu nájmu:

 • Zdarma – místní registrované spolky pro pořádání veřejných akcí bez platby vstupného (soutěží, promítání…  )
 • 1 000,- Kč – místní registrované spolky pro komerční účely
 • 1 000,-Kč – občané, kteří mají místo trvalého bydliště v obci Ludkovice k nekomerčním účelům (oslavy, apod.)
 • 3 000,- Kč – místní občané pro komerční účely
 • 3 000,- Kč občané, kteří mají místo trvalého bydliště mimo obec Ludkovice k nekomerčním účelům (oslavy, apod.)
 • 9 000,- Kč – občané, kteří mají místo trvalého bydliště mimo obec Ludkovice ke komerčním účelům (zábavy,…apod.)
 • Svatební obřady budou řešeny individuálně, podle skutečného rozsahu využití areálu. Minimální cena je 3.000,-, následně pak rozhoduje celková doba, využití areálu.
 • Objednávky pronájmu areálu pro veřejnost na následující rok, je možné provádět nejdříve od 12. měsíce předchozího roku. Do tohoto data bude umožněna předrezervace místním složkám a občanům Ludkovic.

 

2) Úhrada nájmu:

 • Úhrada za pronájem areálu, bude požadována před zahájením akce, při předávání areálu nájemci.
 • Bude také nutno uhradit vratnou kauci ve výši 1.000,-Kč, která bude navrácena po včasném a bezproblémovém přebrání areálu.
 • V ceně nájmu je zahrnuto:
 • využití bufetu včetně přístřešku
 • využití zastřešené části s tanečním parketem a pódiem
 • vedlejší tréninkové hřiště
 • základní hygienické prostředky
 • platba za energie
 • odvoz odpadu – pouze v případě konání nekomerčních akcí
 • dřevo do krbu je nutné si přinést vlastní.

3) Povinnosti nájemce:

 • U akcí, které nejsou dopředu nahlášeny na obecním úřadu jako hudební produkce po 22.hodině , je nutno respektovat nařízení o nočním klidu. Od nájemce se jinými slovy vyžaduje, zohlednit nastavenou hlasitost hudby a usměrnit hlasité projevy návštěvníků tak, aby nedošlo ke zbytečnému rušení obyvatelů obce. Při výrazném porušení tohoto nařízení, nebude vrácena složená kauce.
 • Předání areálu nájemci je v pátek v17:00 hod a v sobotu ve 14:00 hod, případně po domluvě se správcem
 • Zpětné předání uklizeného areálu je stanoveno na: v sobotu do 11:00 hod a v neděli do 11:00 hod, v případě konání nedělního fotbalového zápasu do 9:00hod. jiné časy platí pouze po domluvě s pronajímatelem
 • Podmínky pro převzetí a vrácení vratné kauce:
 • Úklid bufetu + WC + používaných částí areálu
 • Úklid v širším okolí areálu – v případě komerčních akcí
 • Vysypání košů
 • Nepoškozený trávník a vybavení hlavního hřiště
 • Vyčištění krbu/udírny v případě jejich použití
 • Bezproblémový průběh večera bez incidentů, které narušují občanské soužití
 • Přísný zákaz pohybu po hlavním hřišti, pod pokutou 500,-Kč. Pro sportovní aktivity je zcela k dispozici vedlejší tréninkové hřiště

Klubovna na „sušárně“ Ludkovice

Zájemci o pronájem klubovny v budově „sušárna“ Ludkovice paseky si můžou domluvit termín se správcem klubovny SDH:Monika Krajčová, tel.: +420 739 410 960

Výše nájmu podle pronajímatele a účelu nájmu:
.   500,- Kč – místní spolky, nebo občané, kteří mají místo trvalého bydliště v obci Ludkovice
k nekomerčním účelům (oslavy, apod.)
.  1.000,- Kč – občané, kteří mají místo trvalého bydliště mimo obec Ludkovice k nekomerčním
účelům (oslavy, apod.)
Platnost od 1. ledna 2022

Tělocvična

Máte možnost uspořádat oslavu, svatební hostinu, nebo si zasportovat (zacvičit, zahrát fotbálek, florbal, badminton, stolní tenis,…)

C E N Y   Z A   P O S K Y T O V A N É   S L U Ž B Y

 • SPORTOVNÍ VYUŽITÍ

Pronájem tělocvičny skupinou osob (místní)                                          200,- Kč/hod.

Pronájem tělocvičny skupinou osob (cizí)                                               300,- Kč/hod.

Poplatek pro jednotlivce: – za jednu osobu                                               30,- Kč/hod.

Sportovní trénink místních dětí organizovaný spolkem (TJ, hasiči…)     zdarma

Využití tělocvičny pro zájmový kroužek dětí „Hýbánky“                              zdarma

Skupinové aktivity místních rodičů s dětmi do 15-ti let (po dohodě)          zdarma

Zapůjčení florbalové hole                                                                                  10,- Kč/kus

Za použití sprch – jednorázový poplatek                                                         50,- Kč.

 • KULTURNÍ VYUŽITÍ

Pronájem sálu pro soukromé účely (oslavy, aj.)                                      1.000,- Kč/akce/den

Pronájem sálu pro pořádání společenských a komerčních akcí            3.000,- Kč/akce/den
(veřejné akce, kde je vybíráno vstupné)

Pronájem sálu pro pořádání plesu nebo zábavy místními složkami                    zdarma

Pronájem sálu pro organizované skupinové aktivity místních občanů               zdarma                             (výuka jógy, břišních tanců, apod.)

Venkovní víceúčelové hřiště

Pronájem víceúčelového hřiště – pro místní občany                                 100,- Kč/hod.

Pronájem víceúčelového hřiště – pro cizí zájemce                                   200,- Kč/hod.

 

 

Ceny za poskytované služby jsou platné od 1. července 2021.

 

Telefonní kontakt na správce : 728 550 060