Kultura a sport

Společenský areál pod přehradou

Vítejte u nás v Ludkovicích ve společenském areálu Pod přehradou.

Začátky budování tohoto prostoru, pro společenské vyžití našich spoluobčanů, se datují někdy do 70. let minulého století a souvisí se vznikem přehrady, koupaliště a blízkého fotbalového hřiště. Od svého vzniku se areál a jeho okolí výrazně proměnilo až do dnešní podoby. V současnosti můžete v jeho těsné blízkosti najít hlavní i tréninkové fotbalové hřiště, mysliveckou klubovnu, tréninkovou i závodní hasičskou plochu, přehradní nádrž a hlavně krásnou okolní přírodu.

Za dobu fungování se v něm událo mnoho a mnoho společenských akcí, oslav, zábav, ale také svateb, divadelních představení, sportovních i hasičských soutěží. Uskutečnilo se zde také 10. ročníků ve své době věhlasné „Ludkovické vlečky folku“. Tisíce a tisíce lidí se zde bavili s přáteli, užívali si příjemné prostředí a to je to, o co nám při budování areálu šlo především.

Nadále se snažíme areál udržovat a zvelebovat, aby se zde cítili příjemně nejenom občané Ludkovic, ale i ostatní návštěvníci.  Tohle všechno nás však stojí nemalé finanční prostředky a tak na oplátku od návštěvníků požadujeme dodržování zásad slušného chování a udržování pořádku.

Přejeme Vám ať se Vám u nás v Ludkovicích líbí.

Zájemci o pronájem společenského ar areálu si můžou domluvit termín na tel. 728 333 407 nebo 604 521 157.

1) Výše nájmu podle pronajímatele a účelu nájmu:

 • Zdarma – místní registrované spolky pro pořádání veřejných akcí bez platby vstupného (soutěží, promítání…  )
 • 1 000,- Kč – místní registrované spolky pro komerční účely
 • 1 000,-Kč – občané, kteří mají místo trvalého bydliště v obci Ludkovice k nekomerčním účelům (oslavy, apod.)
 • 3 000,- Kč – místní občané pro komerční účely
 • 3 000,- Kč občané, kteří mají místo trvalého bydliště mimo obec Ludkovice k nekomerčním účelům (oslavy, apod.)
 • 9 000,- Kč – občané, kteří mají místo trvalého bydliště mimo obec Ludkovice ke komerčním účelům (zábavy,…apod.)
 • Svatební obřady budou řešeny individuálně, podle skutečného rozsahu využití areálu. Minimální cena je 3.000,-, následně pak rozhoduje celková doba, využití areálu.
 • Objednávky pronájmu areálu pro veřejnost na následující rok, je možné provádět nejdříve od 12. měsíce předchozího roku. Do tohoto data bude umožněna předrezervace místním složkám a občanům Ludkovic.

2) Úhrada nájmu:

 • Úhrada za pronájem areálu, bude požadována před zahájením akce, při předávání areálu nájemci.
 • Bude také nutno uhradit vratnou kauci ve výši 1.000,-Kč, která bude navrácena po včasném a bezproblémovém přebrání areálu.
 • V ceně nájmu je zahrnuto:
 • využití bufetu včetně přístřešku
 • využití zastřešené části s tanečním parketem a pódiem
 • vedlejší tréninkové hřiště
 • základní hygienické prostředky
 • platba za energie
 • odvoz odpadu – pouze v případě konání nekomerčních akcí
 • dřevo do krbu je nutné si přinést vlastní.

3) Povinnosti nájemce:

 • U akcí, které nejsou dopředu nahlášeny na obecním úřadu jako hudební produkce po 22.hodině , je nutno respektovat nařízení o nočním klidu. Od nájemce se jinými slovy vyžaduje, zohlednit nastavenou hlasitost hudby a usměrnit hlasité projevy návštěvníků tak, aby nedošlo ke zbytečnému rušení obyvatelů obce. Při výrazném porušení tohoto nařízení, nebude vrácena složená kauce.
 • Předání areálu nájemci je v pátek v17:00 hod a v sobotu ve 14:00 hod, případně po domluvě se správcem
 • Zpětné předání uklizeného areálu je stanoveno na: v sobotu do 11:00 hod a v neděli do 11:00 hod, v případě konání nedělního fotbalového zápasu do 9:00hod. jiné časy platí pouze po domluvě s pronajímatelem
 • Podmínky pro převzetí a vrácení vratné kauce:
 • Úklid bufetu + WC + používaných částí areálu
 • Úklid v širším okolí areálu – v případě komerčních akcí
 • Vysypání košů
 • Nepoškozený trávník a vybavení hlavního hřiště
 • Vyčištění krbu/udírny v případě jejich použití
 • Bezproblémový průběh večera bez incidentů, které narušují občanské soužití
 • Přísný zákaz pohybu po hlavním hřišti, pod pokutou 500,-Kč. Pro sportovní aktivity je zcela k dispozici vedlejší tréninkové hřiště

Klubovna na „sušárně“ Ludkovice

Zájemci o pronájem klubovny v budově „sušárna“ Ludkovice paseky si můžou domluvit termín se správcem klubovny SDH: Monika Krajčová, tel.: +420 739 410 960

Výše nájmu podle pronajímatele a účelu nájmu:

 • 500,- Kč – místní spolky, nebo občané, kteří mají místo trvalého bydliště v obci Ludkovice k nekomerčním účelům (oslavy, a pod.)
 • 1.000,- Kč – občané, kteří mají místo trvalého bydliště mimo obec Ludkovice k nekomerčním účelům (oslavy, a pod.)

Platnost od 1. ledna 2022

Tělocvična

Máte možnost uspořádat oslavu, svatební hostinu, nebo si zasportovat (zacvičit, zahrát fotbálek, florbal, badminton, stolní tenis,…)

Ceník služeb – sportovní využití

Pronájem tělocvičny skupinou osob (místní)200,- Kč / hod.
Pronájem tělocvičny skupinou osob (cizí)300,- Kč / hod.
Poplatek pro jednotlivce – cena za jednu osobu30,- Kč / hod.
Sportovní trénink místních dětí organizovaný spolkem (TJ, hasiči …)zdarma
Využití tělocvičny pro zájmový kroužek dětí „Hýbánky“zdarma
Skupinové aktivity místních rodičů s dětmi do 15 let (po dohodě)zdarma
Zapůjčení florbalové hole10,- Kč / kus
Použití sprch – jednorázový poplatek50,- Kč

Ceník služeb – kulturní využití

Pronájem sálu pro soukromé účely (oslavy, aj.)1.000,- Kč / akce / den
Pronájem sálu pro pořádání společenských a komerčních akcí
(veřejné akce, kde je vybíráno vstupné)
3.000,- Kč / akce / den
Pronájem sálu pro pořádání plesu nebo zábavy místními složkamizdarma
Pronájem sálu pro organizované skupinové aktivity místních občanů
(výuka jógy, břišních tanců, apod.)
zdarma

Venkovní víceúčelové hřiště

Pronájem víceúčelového hřiště – pro místní občany100,- Kč / hod.
Pronájem víceúčelového hřiště – pro cizí zájemce200,- Kč / hod.

Ceny za poskytované služby jsou platné od 1. července 2021.
Telefonní kontakt na správce: 728 550 060