Kultura a sport

Tělocvična

Máte možnost uspořádat oslavu, svatební hostinu, nebo si zasportovat (zacvičit, zahrát fotbálek, florbal, badminton, stolní tenis,…)

C E N Y   Z A   P O S K Y T O V A N É   S L U Ž B Y

  • SPORTOVNÍ VYUŽITÍ

Pronájem tělocvičny skupinou osob (místní)                                          200,- Kč/hod.

Pronájem tělocvičny skupinou osob (cizí)                                               300,- Kč/hod.

Poplatek pro jednotlivce: – za jednu osobu                                               30,- Kč/hod.

Sportovní trénink místních dětí organizovaný spolkem (TJ, hasiči…)     zdarma

Využití tělocvičny pro zájmový kroužek dětí „Hýbánky“                              zdarma

Skupinové aktivity místních rodičů s dětmi do 15-ti let (po dohodě)          zdarma

Zapůjčení florbalové hole                                                                                  10,- Kč/kus

Za použití sprch – jednorázový poplatek                                                         50,- Kč.

  • KULTURNÍ VYUŽITÍ

Pronájem sálu pro soukromé účely (oslavy, aj.)                                      1.000,- Kč/akce/den

Pronájem sálu pro pořádání společenských a komerčních akcí            3.000,- Kč/akce/den
(veřejné akce, kde je vybíráno vstupné)

Pronájem sálu pro pořádání plesu nebo zábavy místními složkami                    zdarma

Pronájem sálu pro organizované skupinové aktivity místních občanů               zdarma                             (výuka jógy, břišních tanců, apod.)

 

  • VENKOVNÍ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

 

Pronájem víceúčelového hřiště – pro místní občany                                 100,- Kč/hod.

Pronájem víceúčelového hřiště – pro cizí zájemce                                   200,- Kč/hod.

 

 

Ceny za poskytované služby jsou platné od 1. července 2021.

 

Telefonní kontakt na správce : 604 763 014