Územní plán obce Ludkovice

Změna č. 1

schválena 10. 12. 2021, pod. č. usn. 10/Z7/2021
s účinností od 28. 12. 2021

https://www.mesto.luhacovice.eu/23438-uzemni-plany-obci-ve-spravnim-obvodu-orp-luhacovice