Územní plán

Územní plán obce Ludkovice

(schválen 25.4.2014 usnesením č.8/Z4//2014 s účinností od 13.5.2014)

https://www.mesto.luhacovice.eu/23438-uzemni-plany-obci-ve-spravnim-obvodu-orp-luhacovice