Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název Obec Ludkovice
2. Důvod a způsob založení Obec Ludkovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Obecní úřad
Zastupitelstvo
Finanční výbor zastupitelstva
Kontrolní výbor zastupitelstva
Kulturní komise
4. Kontaktní spojení
Adresa: Ludkovice 44, 763 41 Biskupice u Luhačovic
Telefon: 577 131 933
Mobil: 604 521 157
E-mail: ludkovice@volny.cz
Web: www.ludkovice.cz
Bankovní spojení: 6423661 / 0100
IČ: 002 84 157
DIČ: CZ 00284157,
nejsme plátci DPH
ZUJ: 585441
ID datové schránky: mj6arcw
5. Úřední hodiny
Pondělí 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
Středa 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.

SKM_C284e220_1201_1
Do_1-21