Tělovýchovná jednota

Založení klubu

Tělovýchovná jednota v Ludkovicích byla založena v roce 1968. Spouštěcím impulzem se stal fakt, že mnoho hráčů žijících v Ludkovicích, hrávalo v té době fotbal na Březůvkách. Tito hráči měli obrovský zájem o to, aby mohli vystupovat pod hlavičkou fotbalového týmu Ludkovic. Někdy koncem roku 1968 byla svolána schůze, na které byl zvolen přípravný výbor a na prosincové ustavující schůzi došlo k založení TJ Ludkovice. Historicky prvním předsedou byl zvolen pan Jaroslav Ivanovský, místopředsedou pan Ladislav Kunorza. Mezi členy výboru byly dále zvoleni: Josef Mikulička, Vladimír Talaš, Alois Kunorza st., Karel Tomala a Antonín Konečný. Není bez zajímavosti, že zvolený předseda pan Ivanovský, zejména díky svému nesmírnému elánu a ochotě, zastával tuto funkci až do roku 1991.

Proveďme však posun v čase a zjistíme, že fotbal se v Ludkovicích hrával již daleko dřív. Nejstarší vzpomínky sahají až do 30. let, kdy mládež s oblibou proháněla po lukách míč, místo kterého jim někdy však stačila i vycpaná ponožka, třeba hadrami nebo senem. Kopačky si také každý nemohl dovolit, a tak se hrávalo bosky, v papučích nebo v nedělních botách, za což nejeden z mladíků schytal doma pořádný nářez.

První dochovaná písemná svědectví hovoří o fotbalové činnosti v letech 1944–1948. Tehdy se oddíl jmenoval S. K. Ludkovice. O jeho založení a vedení se zasloužil zejména majitel místního hostince Břetislav Kirchner, který zejména zpočátku finančně podpořil začínající oddíl. V té době vznikly též první fotografie Ludkovských fotbalistů a není bez zajímavosti, že na těchto prvních snímcích je zachycen nejen fotbalový tým při hře, ale též fotografie, na nichž se fotbalisti v dresech účastní „zatrhání svatby“. Toto svědectví je neklamným důkazem toho, že už od prvopočátku jsme byli nejenom sportovním, ale i „kulturním“ oddílem.

Díky pečlivě vedené účetní knize a vzpomínkám pamětníků, si můžeme udělat obrázek o činnosti oddílu v této nelehké době.

Budování prvního hřiště

První hřiště se podařilo vybudovat za vydatné pomoci mnoha dobrovolníků a nacházelo se v místě dnešní vodní nádrže. Budovalo se za velmi těžkých podmínek, jelikož bylo třeba nejprve bývalé louky odvodnit, upravit terén a zbavit se všudypřítomného kamení. Protože se však stále jednalo o pronajaté pozemky, bylo za ně třeba platit poměrně vysoký nájem a to 10 000 Kč.

Zápasy bývaly zpočátku hojně navštěvovány diváky místními i přespolními. Ludkovičtí hrávali v krásných sešívaných dresech, podobajícím se dresům slávistickým. Na zápasy se tehdy jezdívalo na kole a vzdálenosti, které hráči před zápasem museli nejprve překonat, bývaly i 20 km. O dalších těžkostech válečného období svědčí i smutný osud jednoho z našich hráčů p. Karla Beníčka. Tento výborný fotbalista, který ve své době hrával i za S. K. Baťa, si našel v Ludkovicích přítelkyni, a chtěl tak začínajícímu oddílu pomoci. V říjnu roku 1944 přestoupil za 400 Kč do Ludkovic, ale dlouho zde své fotbalové umění nepředváděl. Během bombardování Zlína bohužel tragicky zahynul.

Také financování tehdy nebylo jednoduché, a tak oddíl mohl fungovat jedině díky štědrosti p. Kirchnera a drobných příspěvků od jejich členů. V pokladní knize z této doby lze však nalézt i jiné neméně zajímavé přispěvatele a udělat si představu o tehdejších cenách a potřebných výdajích.

Zajímavé příjmy

Pokuta za neodevzdání dresu20 Kč
Za úschovu kol při zápase20 Kč
Dar od partyzánů5000 Kč

Zajímavé výdaje

Za bubnování na valnou hormadu10 Kč
Náhrada za ušlou mzdu zraněnému hráči500 Kč
Za gumu do trenýrek 7m65 Kč
Nájem ze schodů na hřiště50 Kč

Historicky první etapa fotbalu v Ludkovicích skončila ve chvíli, kdy fotbalové neděle divákům zevšedněly, a tak oddíl přišel o jeden z mála příjmů. Když se pak v pokladně nenašlo dostatek peněz na zaplacení nájmu za fotbalové hřiště, tak jeden z pronajímatelů svou část pozemku rozoral a na dlouhou dobu tak učinil Ludkovskému fotbalu přítrž.

Od sedmdesátých let

V místech současného hřiště se dříve nacházelo hřiště provizorní. Probíhaly na něm fotbalové tréninky, v zimě někdy sloužilo jako kluziště a odehrálo se na něm i několik přípravných zápasů. V té době již se ale vědělo o zamýšlené stavbě přehrady, a tak se podařilo se stavební firmou Ingstav domluvit, že během stavby použije hřiště jako skladiště materiálu a po dostavbě vybuduje hřiště nové.

A tak se taky stalo. Po výstavbě vodní nádrže, která probíhala v letech 1964 až 1969, se začalo “Pod přehradou” budovat skutečně nové hřiště a práce to byla opravdu náročná. Jelikož byl všude samý močál, bylo nutné hřiště opět nejprve odvodnit. I díky tomu je dodnes pod trávníkem ukryto mnoho tun železa, jako pozůstatek po stavebních pracích na přehradě. Jednou se dokonce stalo, že v močále uvíznul i nezničitelný pásák „stalinovec“ a museli ho ven tahat jeřábem.

Úprava hřiště si vyžádala strašně moc úsilí a až do roku 1972 hrálo naše mužstvo na hřišti na Březůvkách. Vlivem výstavby přehrady nám tak zůstalo nové fotbalové hřiště, ale také původní stavební buňky, které po drobných stavebních úpravách začaly okamžitě sloužit jako kabiny pro hráče.

Slavnostní otevření proběhlo v červenci 1972 a slavnostní výkop provedl předseda MNV pan Vladimír Hrabina, který se také velkou měrou zasadil o vznik nového areálu. Oslava otevření pak pokračovala přátelským zápasem proti celku Internacionál SK Baťa, jemuž naše TJ podlehla těsně 4:3.

Přes nedávnou minulost …

Od té doby opět začaly Ludkovice fotbalově žít a velké množství hráčů i funkcionářů dopomohlo k tomu, že během novodobé historie dokázalo naše A mužstvo 3x postoupit do vyšší soutěže. Dobrých výsledků se odařilo i při práci s mládeží, jejímž vrcholem byl postup našich dorostenců do krajské soutěže v roce 1984.

Prostor na vyjmenování všech členů, kteří se na úspěšné činnosti TJ podíleli není, přesto musíme jmenovat alespoň některé, kteří v nedávné minulosti byli (a někteří stále jsou) hnacím motorem TJ. Zákládající členové a předseda MNV jsou jmenování výše, z těch mladších je třeba vzpomenout na jména jako: „Alois Kunorza ml., Pleca Jaroslav st., Pleca Jaroslav ml., Miroslav Holík,….“, ale také mnoho dalších členů bez jejichž pomoci by naše organizace nemohla fungovat.

Základem podpory sportovní fotbalové činnosti však vždy zůstávala zejména obec. Tak jako v počátcích činnosti klubu podpořil fotbal tehdejší předseda Místního národního výboru pan Vladimír Hrabina, tak v této podpoře pokračuje i současné vedení obce v čele s panem starostou Stanislavem Bartošem. Nejen jmenovaným, ale i Vám ostatním, kteří jste jakkoli pomohli, patří obrovský dík.

… až po naši současnost

Velkou oslavou fotbalu v Ludkovicích se stal rok 2008, kdy se při příležitosti oslav 40. výročí založení oddílu, objevili v Ludkovicích Internacionálové České republiky. Mnoho zvučných jmen historie fotbalu tehdy poměřilo síly s místními fotbalisty a pro všechny zúčastněné to byl tehdy velký zážitek.

Největší fotbalový boom v Ludkovicích však v nastal ve chvíli, kdy se s obcí rozhodl spojit svůj soukromý a fotbalový život vynikající fotbalista pan Miroslav Holík. Ten dovedl pozvednout úroveň fotbalu v Ludkovicích nejenom po stránce sportovní, ale i metodické. Podařilo se mu vychovat celou fotbalovou generaci, a tak je o pokračování fotbalu v Ludkovicích na nějakou dobu postaráno.

Doby kdy na každé vesnici byly minimálně tři fotbalové týmy jsou již minulostí a většina obcí naší velikosti, složitě udržuje alespoň jeden tým. Našim přáním je udržet v soutěži vždy jeden mládežnický a jeden seniorský tým. To se nám, i díky spojení s týmem FC RAK Provodov, prozatím daří.

V současné době má Tělovýchovná jednota v Ludkovicích 127 členů a mezi priority její činnosti patří zejména kvalitní příprava fotbalové mládeže. U té se snaží mimo fotbalových dovedností rozvíjet i radost z pohybu a kamarádské vztahy mezi hráči. V mužské kategorii se buduje konkurence schopný tým, který je složený pouze z místních odchovanců.

Kultura a tradice

Podporujeme také kulturní činnost v obci pořádáním nejrůznějších akcí pro děti, ale také tanečních zábav pro širokou veřejnost. Současným předsedou naší Tělovýchovné jednoty je pan Filip Kunorza, místopředsedou pan René Uher.

Výsledným cílem všeho toho fotbalového snažení je touha udržet tradici, kterou kdysi začali naši otcové a dědové. To znamená, všem občanům Ludkovic přinášet během roku každonedělní dávky emocí, možnost zažít si radost i zklamání z předvedené hry, ale hlavně společně se setkat a poklábosit při nedělních fotbalových zápasech.

The gallery was not found!