Původce: <span>Obec Ludkovice</span>

USNESENÍ č. 9/2019

Značka: | Zveřejněno od: 11.12.2019 | Zveřejněno do: 31.12.2019 | Typ: Oznámení | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 10. 12. 2019.  

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 11.12.2019

Zveřejněno do: 31.12.2019

Odpověď na dotaz podle zákona 106/1999 Sb

Značka: | Zveřejněno od: 09.09.2019 | Zveřejněno do: 10.10.2019 | Typ: Oznámení | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

Odpověď na dotaz podle zákona 106/1999 Sb

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 09.09.2019

Zveřejněno do: 10.10.2019