Program zastupitelstva 7/2023, které se bude konat 10.11.2023

Značka: | Zveřejněno od: 01.11.2023 | Zveřejněno do: 11.11.2023 | Typ: Oznámení | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

Oznámení_program zastupitelstva č. 7_10 11 23

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 01.11.2023

Zveřejněno do: 11.11.2023