Záměr obce

Značka: | Zveřejněno od: 26.02.2020 | Zveřejněno do: 30.05.2020 | Typ: Záměr | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

Prodej části pozemku p.č. 2587/1  v k.ú. ludkovice o výměře 204 m².

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 26.02.2020

Zveřejněno do: 30.05.2020