Záměr obce

Značka: | Zveřejněno od: 13.10.2021 | Zveřejněno do: 22.11.2021 | Typ: Záměr | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

prodej část pozemku p.č.2619/2   v k.ú. Ludkovice (cca 112 m²)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 13.10.2021

Zveřejněno do: 22.11.2021