Záměr obce

Značka: | Zveřejněno od: 15.03.2021 | Zveřejněno do: 31.03.2021 | Typ: Záměr | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

prodej části pozemku  p.č. 2619/3 , odkup části pozemku 872/1 a 873  a odkup pozemku p.č 2638/14, všechno v k.ú. Ludkovice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 15.03.2021

Zveřejněno do: 31.03.2021