SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUDKOVICE ZA ROK 2022

Značka: | Zveřejněno od: 04.05.2023 | Zveřejněno do: 30.06.2024 | Typ: Návrh/Oznámení | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

SCHVÁLENÝ_ZÁVĚREČNÝ_ÚČET_OBCE__LUDKOVICE_ZA_ROK_2022 FIN_2-12M Výkaz_zisku_a_ztráty Rozvaha Příloha Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 04.05.2023

Zveřejněno do: 30.06.2024