SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUDKOVICE ZA ROK 2022

Značka: | Zveřejněno od: 04.05.2023 | Zveřejněno do: 30.05.2024 | Typ: Návrh/Oznámení | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

SCHVÁLENÝ_ZÁVĚREČNÝ_ÚČET_OBCE__LUDKOVICE_ZA_ROK_2022
FIN_2-12M
Výkaz_zisku_a_ztráty
Rozvaha
Příloha
Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 04.05.2023

Zveřejněno do: 30.05.2024