Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce-obec Ludkovice

Značka: | Zveřejněno od: 29.04.2024 | Zveřejněno do: 31.05.2024 | Typ: Oznámení | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

porovnání cen stočného_za2023_obec Ludkovice

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 29.04.2024

Zveřejněno do: 31.05.2024