Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce- obec Ludkovice

Značka: | Zveřejněno od: 26.04.2023 | Zveřejněno do: 26.05.2023 | Typ: Oznámení | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

porovnánícen_za 2022

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 26.04.2023

Zveřejněno do: 26.05.2023