Program zastupitelstva 2/2023

Značka: | Zveřejněno od: 15.03.2023 | Zveřejněno do: 25.03.2023 | Typ: Oznámení | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

Oznámení_program zastatupitelstva_24 03 23

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 15.03.2023

Zveřejněno do: 25.03.2023