Typ: <span>Záměr</span>

Záměr obce

Značka: | Zveřejněno od: 15.03.2021 | Zveřejněno do: 31.03.2021 | Typ: Záměr | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

prodej pozemku p.č. 2140 v k.ú. Ludkovice

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 15.03.2021

Zveřejněno do: 31.03.2021

Záměr obce

Značka: | Zveřejněno od: 15.03.2021 | Zveřejněno do: 31.03.2021 | Typ: Záměr | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

prodej části pozemku  p.č. 2619/3 , odkup části pozemku 872/1 a 873  a odkup pozemku p.č 2638/14, všechno v k.ú. Ludkovice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 15.03.2021

Zveřejněno do: 31.03.2021

Záměr obce

Značka: | Zveřejněno od: 10.06.2020 | Zveřejněno do: 27.06.2020 | Typ: Záměr | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

Prodej části pozemku p.č. 2598 v k.ú. ludkovice o výměře cca 40 m².

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 10.06.2020

Zveřejněno do: 27.06.2020

Záměr obce

Značka: | Zveřejněno od: 26.02.2020 | Zveřejněno do: 30.05.2020 | Typ: Záměr | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

Prodej části pozemku p.č. 2587/1  v k.ú. ludkovice o výměře 204 m².

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 26.02.2020

Zveřejněno do: 30.05.2020