Typ: <span>Vyhláška</span>

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Značka: | Zveřejněno od: 03.11.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: Vyhláška | Původce: MZe ČR

Obsah vyvěšení

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: MZe ČR

Zveřejněno od: 03.11.2022

Zveřejněno do: 31.12.2023

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Značka: | Zveřejněno od: 26.09.2022 | Zveřejněno do: 12.10.2022 | Typ: Vyhláška | Původce: MÚ Luhačovice

Obsah vyvěšení

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu č. 72/2022

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: MÚ Luhačovice

Zveřejněno od: 26.09.2022

Zveřejněno do: 12.10.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Značka: | Zveřejněno od: 08.09.2022 | Zveřejněno do: 23.09.2022 | Typ: Vyhláška | Původce: Úřad pro civilní letectví

Obsah vyvěšení

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Úřad pro civilní letectví

Zveřejněno od: 08.09.2022

Zveřejněno do: 23.09.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Značka: | Zveřejněno od: 20.07.2022 | Zveřejněno do: 05.08.2022 | Typ: Vyhláška | Původce: MÚ Luhačovice

Obsah vyvěšení

opatření obecné povahy Místní úprava provozu na silnici III/49026

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: MÚ Luhačovice

Zveřejněno od: 20.07.2022

Zveřejněno do: 05.08.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Značka: | Zveřejněno od: 21.07.2022 | Zveřejněno do: 05.08.2022 | Typ: Vyhláška | Původce: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČR

Obsah vyvěšení

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ochranná pásma letiště Luhačovice

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČR

Zveřejněno od: 21.07.2022

Zveřejněno do: 05.08.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Značka: | Zveřejněno od: 18.07.2022 | Zveřejněno do: 16.08.2022 | Typ: Vyhláška | Původce: Magistrát města Zlína/Zlínský kraj

Obsah vyvěšení

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komun.: silnice č. III/49718, č. III/49719, č. III/49722, č. III/49023 a č. III/49721 v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín; místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace na území obcí Velký Ořechov a Kaňovice

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Magistrát města Zlína/Zlínský kraj

Zveřejněno od: 18.07.2022

Zveřejněno do: 16.08.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Značka: | Zveřejněno od: 07.07.2022 | Zveřejněno do: 10.08.2022 | Typ: Vyhláška | Původce: Zlínský kraj

Obsah vyvěšení

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE-návrh, v uplynulém období 2018-2022

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Zlínský kraj

Zveřejněno od: 07.07.2022

Zveřejněno do: 10.08.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Značka: | Zveřejněno od: 16.05.2022 | Zveřejněno do: 02.06.2022 | Typ: Vyhláška | Původce: MÚ Luhačovice

Obsah vyvěšení

Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu č. 3/2022

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: MÚ Luhačovice

Zveřejněno od: 16.05.2022

Zveřejněno do: 02.06.2022