SETKÁNÍ SENIORŮ proběhne v KD v Ludkovicích

Program bude včas upřesněn