USNESENÍ č. 4/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 23. 5. 2024