USNESENÍ č. 3/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 19. 4. 2024