USNESENÍ č. 2/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 21. 3. 2024