USNESENÍ č. 1/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 26. 1. 2024