USNESENÍ č. 8/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 15.12.2023