Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti ve Zlínském kraji

Pro případné další informace se můžete Vy nebo žadatelé obracet na manažery MAS nebo kontaktovat naše pracovníky na telefonu 577 043 411, dále na e-mailu: kotliky@zlinskykraj.cz, informace najdete na webu Zlínského kraje: www.zlinskykraj.cz/kotliky