USNESENÍ č. 7/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 10.11.2023