USNESENÍ č. 6/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 5.10.2023