USNESENÍ č. 5/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 1. 9. 2023