USNESENÍ č. 4/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 12. 6. 2023