USNESENÍ č. 3/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 28. 4. 2023