USNESENÍ č. 2/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 24. 3. 2023