Usnesení č. 8/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 13. 12. 2022

Us_0822