USNESENÍ č. 1/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 3. 2. 2023