Usnesení č. 7/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 11. 11. 2022