Usnesení č. 5/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 2. 9. 2022

Us_0522