Usnesení č. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 24. 9. 2021

Usnesení_5_2021