Usnesení č. 4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 24. 8. 2021

Ussr_3108