Usnesení č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 18. 6. 2021

Usnesení_3_2021