Usnesení č. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 30. 4. 2021

Usnesení_2_2021