Usnesení č. 7/2020, ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 11. 12. 2020