Usnesení č. 6/2020, ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 16. 11. 2020

Us_0620