Usnesení č. 5/2020, ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 25. 9. 2020

Us_0520