Usnesení č. 4/2020, ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 14. 8. 2020

Us_42020