Usnesení č. 3/2020, ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 29. 5. 2020

Usnesení_220