Usnesení č. 2/2020, ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 18. 2. 2020

Us_0220_2402