Usnesení č. 1/2020, ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 17. 1. 2020

Us_0120_2201