Usnesení č. 9/2019, ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 10. 12. 2019

Us_0919