HLAVNÍ NABÍDKA
FOTOGALERIE LUDKOVIC A OKOLÍ
Foto: Petr Zajíc
KONTAKTNÍ INFORMACE

Obecní úřad Ludkovice
Ludkovice 44, 763 41 Biskupice
Telefony: 577 131 933, 604 521 157
E-mail: ludkovice@volny.cz

Záměr firmy Dům Ludkovice, z.s. : přebudovat dům č.p. 9

Účel: pomoc sociálně znevýhodněným osobám, veřejně prospěšná činnost.