Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce- Zlínsko

Značka: | Zveřejněno od: 26.04.2023 | Zveřejněno do: 26.05.2023 | Typ: Oznámení | Původce: Vodárna Zlín a.s.

Obsah vyvěšení

vodné_stočné

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Vodárna Zlín a.s.

Zveřejněno od: 26.04.2023

Zveřejněno do: 26.05.2023