Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Značka: | Zveřejněno od: 21.04.2021 | Zveřejněno do: 06.05.2021 | Typ: Oznámení | Původce: Obec Ludkovice

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Ludkovice

Zveřejněno od: 21.04.2021

Zveřejněno do: 06.05.2021